Vấn đề vnmon tạo popup để quảng bá hoặc bán quảng cáo là chuyện bình thường, nhưng BQT xem xét lại, mình click vào các link thì popip khá nhiều mặc dù ko tắt các site đó đi. Nếu được xin hãy để 1 lần cho cửa sổ đó mở ra thôi
Have fun!!