có phải nhắn tin rồi mới thấy box phim cấp 3 phải ko???????/////