Như trên , ai có phim Prince Of Persie :The Sands Of Time - Hoàng tử ba tư link MF có sub Việt thì post vào đầy giùm mình nha !!!! Thanks Trước