Mụch đích chính đâu phải chúc mừng =.= Đến cả2 Mod bên trên còn thế thì trách gì mem đây, haizz