mình nhắn tin từ cn mà tới giờ vẫn không được set nick là sao vậy. đề nghị mode xem giúp trường hợp của mình với.