Ta xx Đích , [vừa|lại] xuyên qua liễu ." Phương đông tung hoành ý thức tối sầm , Con tới kịp mắng một tiếng , [liền|dễ] [vừa|lại] bất tỉnh nhân sự .
Giống như trung liễu trên thế giới ác độc nhất đích luân hồi nguyền rủa , Phương đông tung hoành lần lượt xuyên qua , Mỗi hồi phụ thân đích không phải chờ đợi [đi|được] hình đích cưỡng gian phạm đó là chi thể không trọn vẹn đích tên khất cái , Mà mỗi lần tại cuộc sống có nhất đinh chút đích ánh rạng đông thì [liền|dễ] đột nhiên tới hoành họa một mạng ô hô , Linh hồn [nữa|lại|sẽ] độ xuyên qua , Có thể nói xuyên qua giới trung bi thảm nhất đích người .
Lúc này hắn xuyên qua thành dị giới nhất không may Ma tộc --- Tam đại Ma vương trung đêm Ma vương đích mười ba tử phong dực . Tát đán . Hắn phát hiện , Hắn tuy thân là Ma tộc , Nhưng cầm kỳ sách họa dạng dạng tinh thông , Một khúc sát phá quân có thể phá địch , Họa họa có thể dễ dàng ngưng tụ ma lực họa thành ma pháp cuốn trục , Ngâm thi có thể gia tăng sĩ khí . Quải liễu hoàng đế làm tiểu đệ , Trộm liễu

Ma hoàng trung đều đại nghề nghiệp cấp bậc thiết định ( Tất xem )
Đổi mới thời gian :2010-5-6 17:51:58 Chữ sổ :297

  Ma pháp sư : Ma pháp sĩ , Ma pháp sư , Đại ma pháp sư , Thánh ma pháp sư , Pháp thần

  Chiến sĩ : Chiến sĩ , Chiến sư , Đại chiến sư , Thánh chiến sư , Chiến thần

  Mục sư : Mục sĩ , Mục sư , Đại mục sư , Thánh mục sư , Thần mục sư

  Thợ săn : Liệp giả , Thợ săn , Đại thợ săn , Thánh thợ săn , Liệp thần

  Đạo tặc : Đạo sĩ , Đạo sư , Đạo tặc sư , Thánh đạo sư , Đạo thần

  Ma tộc :

  Đê cấp Ma tộc , Trung cấp Ma tộc , Cao cấp Ma tộc

  Cao đẳng Ma tộc lấy ma dực bình cấp , Nhị dực hồng ma , Tứ dực hoàng ma , Lục dực lam ma , Bát dực lục ma , Thập dực thanh ma , Mười hai dực tử ma , Thập tứ dực ngân ma , Mười sáu dực kim ma , Mười tám dực ngày ma .

  Thần tộc :

  Cùng Ma tộc kháp hảo trái ngược , [hữu|có] dực giả [là|làm] đê cấp thần tộc , Như ngày khiến , [là|làm] nhị dực ngày khiến , Tứ dực ngày khiến , Lục dực ngày khiến , Bát dực ngày khiến .

  Vô dực [là|làm] cao cấp thần tộc , Phân nhất tới cửu cấp , Một bậc đại địa chi thần , Nhị cấp bầu trời chi thần , Tam cấp tinh thần chi thần , Tứ cấp ngân [nguyệt|tháng] chi thần , Ngũ cấp diệu [nhật|ngày] chi thần , Lục cấp vũ trụ chi thần , Thất cấp hồng hoang chi thần , Bát cấp hỗn độn chi thần , Cửu cấp thiên thần .