Admin ơi, sao có một số topic không coi hình được vậy, click vào chỉ thấy cái banner quảng cáo không àh, hi vọng giúp đỡ