Trải qua nhiều cửa ải khó khăn khác nhau để lấy lại những viên đá quý bị đánh với lời nguyền biến bạn thành cây xương rồng. Hãy nhanh chóng đoạt lại những viên đá quý trước khi bạn bị biến thành đá.
Dùng để di chuyển - nhặt đồ vật, để nhảy, để tấn công,

để ném đồ vật.


VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...