mjh muốn đi đá 4`...k biết bây h nếu mà đi thì đi chơi ở đâu nhở....ở hà nội naz!!