mình nghĩ các bạn nên có sự liên kết với nhau khi làm việc,vì trước giờ có chuyện gì nick kentaclub liên hệ với mình,nhắc mình,sau đó có gì thì mình liên hệ với kentaclub,rồi hôm nay lại thêm mod khác nhắc mình về chuyện của kentaclub đã nhắc,và trước khi mình làm mình cũng đã nói với kentaclub ,thật sự có 1 việc nhưng mà các mod ko liên hệ với nhau ,làm cho member tụi mình thật sự khó vì ko biết liên hệ với ai vì có gì cũng đã liên hệ nói trước với người này nhưng sau đó lại bị hiểu lầm là cố tình làm ,bị người khác nhắc,thật là khó quá đi ,ko biết đường nào mà lần ,chẳng lẽ mỗi lần có chuyện gì phải pm hết tất cả ban quản trị sao ,có vài lời góp ý vậy thôi ,chứ mình thì luật forum sao thì mình làm vậy ,nhiều khi do box giống nhau nên post nhầm sau đó mod nhắc thì mình cũng post lại,còn nếu có gì đặc biệt thì mình luôn pm nói trước khi post,