em đã soạn tin nhắn sms để trở thành VIP và đã thấy và vào đuợc box VIP
nhưng khi click vào topic " List Truyện ĐỘC QUYỀN VNM " kick vào truyện vào nó cứ hiện ra thông báo


Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn
Chào bạn !

Bạn đang truy cập vào website với tư cách là khách của diễn đàn. Chúng tôi giới hạn cho khách xem tối đa là 1-3 bài viết nếu muỗn xem tiếp thì bạn phải Đăng Ký.
Nếu bạn đã là thành viên của diễn đàn xin hãy kéo lên trên và đăng nhập để không còn hiện thông báo này.

Chúc vui vẻ!!!
bị hoài... ức chế quá... cho cách khắc phục đi