ở mỗi máy tính, mỗi tài khoản Y!M khi thêm vào Status, thì dòng Status đó mặc định được ghi nhớ cho những lần đăng nhập sau của tài khoản đó. Nếu bạn muốn xoá sửa những dòng Status này, bạn có thể nhờ đến chương trình YIM-StatusEdit download miễn phí tại địa chỉ: http://www.wackyb.com/utils/YIM-StatusEdit.exe.Chương trình không cần cài đặt. Bạn chạy file YIM-StatusEdit.exe tải về bên trên, chọn ID Y!M muốn chỉnh sửa Status. Bấm Edit để chỉnh sửa hoặc Clear Checked để xoá Status.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: