Đào vàng 2

Bạn chỉ việc nhắm cho thật kỹ khối vàng mà mình muốn và câu nó lên. Dùng 2 phím mũi tên trái - phải để di chuyển. Phím mũi tên xuống để thả cần câu. Phím mũi tên lên để kéo khối vàng lên.

Cách chơi

Bạn chỉ việc nhắm cho thật kỹ khối vàng mà mình muốn và câu nó lên. Dùng 2 phím mũi tên trái - phải để di chuyển. Phím mũi tên xuống để thả cần câu. Phím mũi tên lên để kéo khối vàng lên.
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...