Mình tìm phim này rất lâu mà không thấy, chắc tại cũ quá rồi. Nhưng mình lại rất thik nhưng phim cổ điển VN, rất hay mà lại tình cảm nữa. Hy vọng ai đó giúp mình. Thank các bạn nhiều!