admin cho mình hỏi là sao mình nt đúng và tn từ hệ thống báo về là mình đã ủng hộ tiền thành công. Nhưng sao mình:
1/vào list truyện độc quyền
2/ấn vào 1 truyện bất kỳ
3/sau đó hiện ra thông báo mình là khách yêu cầu bắt đăng nhập
4/mình đăng nhập vào web báo là đăng nhập thành công nhưng lại chuyển mình quay lại thông báo ở bước 3. Mình đã thử đi thử lại bằng nhiều trình duyệt nhưng vẫn bị. Giải quyết sớm cho mình với!