em kiếm hoài không thấy link download hay online của phim!
Hí Thuyết Càn Long và sở lưu hương năm 1979 do Trịnh Thiếu Thu đóng!
em cảm ơn mấy bác nhiều!em kiếm hoài không thấy,hjxhjx!