Tình hình là nãy có " quan hệ bên ngoài " với GF , lúc xuất mình sơ ý bắn vào miệng GF , và sau đó thì GF vô tình nuốt phải 1 ít . Cho mình hỏi néu vậy thì có khả năng có thai k ? đang lo quá , bạn nào biết trả lời gấp giúp mình