Hi , Admin
Mình đã nhắn tin ủng hộ VNM vào ngày 30-01-2011 , so ID : 222499 , nhưng vẫn chưa vào được box Phim Cat 3 , nhờ Admin kiểm tra giúp . Xin cảm ơn