Tình yêu như thể rút thăm
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau
Tình yêu như thể đi câu
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
Tình yêu như thể dây chun
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
Tình yêu như thể điểm mười
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
Tình yêu như thể bánh mỳ
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tình yêu như thể thỏi son
Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
Tình yêu như thể cái đuôi
Nó theo nó đuổi suốt đời không tha.


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: