Em đang xài Picture resizen Genius 2.7.3 để add text ảnh. Nhưng có điều sau khi add text, ảnh bị nhỏ lại, dung lượng cũng nhỏ lại theo---> chất lượng ảnh kém hơn ảnh gốc.
Mặc dù em đã chọn vào ô Use the original quality and compression when save in the same format để giữ lại đúng như kích thước và dung lượng ảnh như ảnh gốc nó vẫn không ăn thua...
... Ai có phần mềm nào khác thì chia sẽ cho em với ạ, hay có cách nào khác giúp với.

À, tiện thể cho em hỏi luôn, có web nào dạng như photobucket nhưng không bị del khi mình dùng để lưu ảnh nude không ạ?
Thanks trước.