Dám hỏi bật cao minh cộng đông.
Người tu hành có tội hay không?!
Cớ sao quang phụ mẫu Cẩm Giạng
Gò Dầu Tây Ninh diệt thầy tu.
Nhờ bật cao nhân giải đáp.
Cho thầy tôi giúp đời tế thệ
Hốt thuốc chẳng lấy vàng bac.
Nhờ thủ tướng chính phủ minh oan.
Như đèn trời soi sáng tổ quốc .
"Đừng để quan phụ mẫu cường quyền .
Nhà thuốc của chúng tôi hoạt động bắt đầu từ năm 1986 đến nay tất cả đều là từ thiện được mọi người ở xã Cẩm Giang , huyện Gò Dầu , Tây Ninh . Bạn bè gần xa đều biết đến. Đến năm 2010 chúng tôi có tu sửa lại nhằm phục vụ bà con tốt hơn, nhưng chính quyền ở nơi đây không giúp đỡ mà lại gây rắc rối cho chúng tôi, chúng tôi đây lảm từ thiện lấy tiền đâu lo lót cho họ , họ cấm thì ngay từ khi năm 1986 tôi hốt thuốc cho bà con ở đây sao mà không cấm ngay, nay thấy chúng tôi tu sửa lại nhà thờ rồi lại làm việc này nọ...".
Ngày 31/12/2010 các cán bộ xã Cẩm Giang gồm:
1/ông Đặng Văn Kiết .(PCT.UBND xã Cẩm Giang)
2/Trần Văn Kha .(PCT.UBMTTQVN xã Cẩm Giang)
3/Trần Văn Long .(Trưởng Ấp Cẩm Giang)
4/Đặng Hồng Sơn.(CT. Hội Đ6ng Y)
5/BÀ PHan Thu Vân.(Trưởng Trạm Y tế Xã Cẩm Giang)
Đến lập biên bản bắt tháo gỡ ngôi nhà thờ của gia đình chúng tôi. Họ ghi trong biên bản là : Xây dựng chùa Trái phép". Chúng tôi chỉ hoạt động theo gia đình đâu có tự ý lập chùa .
Mong Bà con cô bác có ý kiến để gia đình tôi hoạt động lại giúp đời . Chúng tôi muốn học tập và làm theo gương của bác . Muốn đóng góp sức cho xã hội. Trên đây tôi có gì sai sót mong bà con cô bác bỏ qua. Chi tiết hơn bà con có thể liên lạc tôi qua số điện thoại bên dưới!
Diệp Thanh Phong-ĐT:01294032583

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: