Thể hiện: .........Phạm Thanh Thảo & Akira Phan.............
Bài hát: .......Nước mắt ánh trăng..........

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...