Sao em không thấy 2 mục đó đâu, em chủ yếu lên VNM để đọc truyện mà giờ lại del đi là sao.