Số điện thoại:01234609000
ID của bạn:320246
Cú bạn nhắn:SMS VNM 320246
Thời gian:8g47 ngay 6/12/2010
Tin nhắn báo về: tin nhắn thành công!cám ơn ID 320246 đã ủng hộ website.Chúc vui vẻ.