Em có nt ủng hộ diễn đàn nhưng sao coi truyện chỉ một số coi được còn một số không coi được nhất là mấy cái Chú Ý á