Tui nhắn tin 2 lần chỉ báo được 1 lần, được rồi lại đóng của các box thành viên ủng hộ là sao. Làm ăn gian dối vậy ah. Nếu đóng thì báo cho người ta biết.