Ai biết chỉ dùm e cách up ảnh lên diễn đàn với , có 1 số ảnh muốn chia xẻ với ae mà ko biết cách up . Ở trang khác e dùng upanh được mà sao e dùng bên này ko dc