Được chế từ bộ phim VIÊN SOCOLA THẦN KÌ rất hài hước nhưng cug~ khjen chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều
tập 1
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

tập 2
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

tập 3
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

tập 4
part 1 :
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

part 2:
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: