Quán bia hơi, chuyện thường ngày
Nhậu say chỉ ngủ thế này còn may.


Meo ơi, biên giới đã phân
Cậu không được phép bước chân... sang bên này!


Rắn nào dám cắn ếch ta
Ta là “ếch độc”, nhìn là biết ngay.


Tại chưa luyện kỹ đấy mà
“Nin-za” mới bị “toạt ra” thế này.