máy tính của mình vào nghe nhạc nhưng không nghe được nó cứ báo " can't not creat direct show player"
bạn giúp mình sự cố nầy với. thank!

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: