Số điện thoại:0906303075
ID của bạn:242985
Cú bạn nhắn:SMS VNM 242985
Thời gian:12g20 ngay 16/10/2010
Tin nhắn báo về: tin nhắn thành công!cám ơn ID 264915 đã ủng hộ website.Chúc vui vẻ.
tôi đã gởi 2 tin nhắn vào ngày 16 và 17 tháng 10 đều báo thành công,đều bị trừ tiền nhưng nick vẫn không đổi màu.nhờ ADMIN xem dùm..