mình nhăn tin cách đây 1 tuần , vào được 1 hôm rùi lai không được là sao