Admin cho em hỏi cái Muc truyện tranh 18+ đâu mất rồi mỗi lần đang nhập là bi kêu đóng tiền kì vậy trước giờ đó là mục free mà