em download được phim Đường sơn đại huynh (Shanghai Affairs.mkv.__a, b, c, d) gồm 4 file Shanghai Affairs.mkv.__a, Shanghai Affairs.mkv.__b, Shanghai Affairs.mkv.__c, Shanghai Affairs.mkv.__d, nhưng không biết dùng phần mền nào đề nối file, xin bác Admin và các bác chỉ dẫn giùm, xin cám ơn các bác nhiều.