Em kiếm phim này lâu rồi mà không thấy nay nhờ các anh chi trên diễn đàn tìm giúp em phim này nhé.Cảm ơn tất cả mọi người .