TwistedBrush - phần mềm vẽ kĩ thuật số với các công cụ nghệ thuật tự nhiên hoàn chỉnh. Phần mềm dành cho các họa sĩ mà vẫn rất đơn giản so với các chương trình nghệ thuật khác, là một trong những ứng dụng tô vẽ mạnh mẽ nhất hiện nay.


TwistedBrush sở hữu một trong những cơ chế cọ vẽ mạnh mẽ và tự động nhất trước nay, tuy vậy lại được thiết kế ngay từ đầu với tiêu chí dễ sử dụng. TwistedBrush có hơn 3000 cọ vẽ, cùng tất cả những tính năng các họa sĩ ưu dùng : các lớp, môi trường hiện thực, sao chép ảnh, theo dấu, các mặt nạ, các vật thể, các bộ lọc, ghi nhận mã, chuyển đổi mã sang AVI, hỗ trợ bảng vẽ, hình dạng cọ, họa tiết, hoa văn, hỗ trợ máy scanner tích hợp, các cọ ảnh, hướng dẫn vẽ, các chế độ xem ảnh tham chiếu, các cọ bẩn, lớp cơ bản, các bảng động cùng nhiều tính năng khác.


pass: vnmon.com