Yêu một người mà ko dc đáp lại buồn thật đấy. mình đã phi lao thì phải theo lao thui, dù bit người đó chưa có tình cảm j với mình, nhưng mình sẽ cố gắng trinh phục. Nhưng tôi thử rất nhiu mỗi tối nt qtam e nhưng chẳng thấy e nt lại,hjcc.jup tôi zoi ?

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: