01- Giới thiệu - Ngày Không Bình Yên
02- Ngày Không Bình Yên
03- Giới thiệu - Lạc Mất Em
04- Lạc Mất Em
05- Vậy Là Mình Xa Nhau
06- Giới Thiệu - Nỗi Nhớ
07- Nỗi Nhớ
08- Giới Thiệu - Nữa Vầng Trăng
09- Nữa Vầng Trăng
10- Dẫu Biết Rằng Em Đã Xa
11- Giới Thiệu - Ngày Không Tên
12- Ngày Không Tên
13- Giới Thiệu - Thứ Tha
14- Thứ Tha
15- Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta...


Download

http://www.box.net/shared/eebl0fb4ze