Bức tranh và cái gương

Hai vợ chồng đi xem triển lãm mỹ thuật. Bà vợ mắt cận thị nặng đứng trước một bức tranh bảo chồng:

Vợ: Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này.

Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo:

Chồng: Không phải tranh đâu, cái gương đấy.

Vợ: Ặc! ...

__________________________________

Rượu và nước

Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta không nên uống rượu quá nhiều.

Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu cùng một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước.

Bác sĩ nói:

BS: Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe.
Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ:

BN: Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào?
Bác sĩ trả lời:

BS: Đương nhiên là xô nước rồi.

Người bợm nhậu liền nói "đúng là ngu như bò".

... Ụmmm bò...