Spy là một phần chuyên nghiệp và toàn diện cho phép giám sát, an ninh, và cảnh báo bằng cách sử dụng microphone và webcam để phát hiện và ghi lại âm thanh cùng chuyển động.
iSpy có thể chạy trên nhiều máy tính cùng một lúc và bạn có thể sử dụng webserver tích hợp hoặc website của chúng tôi để xem các media bắt được.

pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: