tại sao nhắn tin ok hết,,báo cáo lại cũng thành công ,mà nick thi trắng tinh hoài,,,,hỏi thì không thấy ai hồi âm....cho biết lý do