Chi dum coi dai ca sao khong Download fim duoc vay,đã có pm IDM nhưng k Dow được.Sao k co fim xxx nặng fim cap 3 dai qua coi chang chet.