Cho mình hỏi chút. Hiện tại minh đang học tại LB Nga. Mình nhắn tin như thế nào đc?