Các bác có thể vui lòng cho em xin phim này "Sát Phá Lang" do CHung Tử Đơn và Hồng Kim Bảo đóng đấy ah, cảm ơn các bác rất nhìu Hj` hj`