Hướng dẫn cho mình với. phải làm như thế nào vậy? add text là làm sao?

Làm thế nào để các W khác không chôm được ảnh của mình?