đố các bạn:người mua ko dùng,người bán cũng ko dùng, mà người dùng thì ko bit mình dung