KỲ ÁN NHÀ THANH (2006)Số tập: 20
Diễn viên:

Âu Dương Chấn Hoa - Thi Thế Luân (Bá Nghị lồng 6 tập đầu, Thành Nhân lồng 14 tập cuối)
Quách Khả Doanh - Mễ Hương Dung (Thu Hương lồng)
Trần Hạo Dân - Huỳnh Thiên Bá (Thành Nhân lồng 6 tập đầu, Nguyễn Vinh lồng 14 tập cuối)
Dương Di - Tăng Cách Minh Châu (Thu Hương lồng)
Văn Tụng Nhàn - Tiền Lệ Thư (Tuyết Nương lồng)
Lữ San - Bàng Cát Ái
Diêu Doanh Doanh - Giả Tú Ngọc (Ý Nhi lồng)
Lư Hải Bằng - Chẩm thần/ Đường Đa Phúc (Huy Hồ lồng)
Lưu Gia Huy - Tư Mã Truy Phong
Lý Phong - Triệu Nguyệt Nga
Hàn Mã Lợi - Tiêu Cửu Nương
Lỗ Văn Kiệt - Trần Minh
Trần An Doanh - Lý Tâm Liên
Cổ Minh Hoa - lão ngũ
Âu Thoại Vỹ - Trương Đạt
Tăng Vỹ Quyền - Nhậm Bình Sinh
Quách Phong - Du Điền
Phó Sở Hủy
Tần Hoàng - Tăng Cách Chính Hùng
Trương Tùng Chi - Thập Tứ Bối Lạc
Lâm Kính Cương - Thượng Quan Bác
Lý Lệ Lệ - Tăng Cách Cát Anh
Lý Quốc Lân - Thi Lãng

Upload: mtle107
Audio: FFVN
Format: rmvb
Video size:


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: