tôi muốn post những thứ mà mình có được để giúp cho VNM thêm phong phú! nhưng là lính mới tò te nên còn noop lắm, xin BQT hay bro nào chỉ giúp !!!
thank VNMON