Ai có phim bao công chiếu những năm 1994 - 1995 k ? phim đó có Lão Lão , Cụ Rùa a. Đánh nhau hay lắm. Tớ tìm trên mạng mà không thấy. hix.ai có post lên cho mọi người xem với. hjc thanks trước