"Tặng vợ" (ai dám tặng tui chết liền)


Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu


Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình


Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo


Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm


Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang


Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền


Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh


Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà


Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia


Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản… của thằng cha láng giềng